Maurangerdagen

Aktivitetar for heile familien

Barkebåtløpet er ein kjekk tradisjon
Det er ofte svært godt besøk på Sandarvollen
Bygdalaget invitererer samstundes med Folgefonna-opp til Maurangerdag ved Sandarvollen.
Sandarvollen ligg i traseen til motbakkeløpet, ein halv times lett gange innover Bondhusdalen. Her blir det mykje aktivitetar for heile familen, musikalsk underhaldning og sal av tradisjonsmat. Her vil også premieutdelinga føregå.
Barneløp
Det blir også arrangert eit barneløp med same start som motbakkeløparane og målgang ved Sandarvollen.
Tradisjonsrik godlyd frå spelemenn og kvinner